Fișe de lucru – clasa a VII-a

1. MULŢIMEA NUMERELOR REALE

2. ECUAŢII ŞI SISTEME DE ECUAŢII LINIARE

3. ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR

4. PATRULATERUL

ARII

5. CERCUL

6. ASEMĂNAREA TRIUNGHIURILOR

7. RELAȚII METRICE ÎN TRIUNGHIUL  DREPTUNGHIC

Publicitate